Header Image for Llangunnor Community Council - Welsh

Canolfan Ailgylchu/ Dyddiadau Casglu Sbwriel

Nantycaws | Caerfyrddin

Heol Llanddarog, Nantycaws, Sir Gaerfyrddin, SA32 8BG

Amserau agor yr hâf (Ebrill 1 – Medi 30)

Llun – Sul: 8.30y.b. – 7.00 y.h

Amserau Agor y Gaeaf (Hydref 1 – Mawrth 31)

Llun – Sul 8.30y.b. – 5.00 y.h

Amserau agor yr atalfa

Ar agor drwy'r amser

Mae’r safle ar gau Ddydd Nadolig, Gwyl San Steffan a Dydd Calan.

 Noswyl Nadolig a Nos Calan 8.30y.b. – 12.00 (hanner dydd).

Achles Hudol Merlin ar werth yma.