Header Image for Llangunnor Community Council - Welsh

Croeso i Wefan Cyngor Cymuned Llangynnwr

Ar y wefan hon cewch wybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael yn yr ardal yn ogystal â gwybodaeth am waith y cyngor cymuned leol sydd yma i helpu a gwella cyfleusterau yn ardal Llangynnwr ac yn gweithio'n agos gyda'r gymuned a'r holl wasanaethau lleol.

Y Diweddara o Nantycaws

 Darllenwch fwy


Newyddion...

Dydd Gŵyl Dewi Hapus!

 

Dydd Santes Dwynwen

 

Colled Olew Nantycaws (14/11/2017)

Mae Cyngor Cymuned Llangynnwr yn gofyn i drigolion a affeithwyd gan y golled olew i roi syniadau i’r Cyngor fel y dylai’r £40K wrth Valero gael eu wario yn y gymuned, fe fydd pob syniad yn cael eu ystyried byddo am un prosiect mawr neu sawl un bach.
Fe fydd y Cyngor yn cynnal sessiwn ymgynghori yn y flwyddyn newydd i drafod y syniadau hyn, ac unrhyw rai arall efo’r gymuned, fe fydd hyn yn helpu’r Cyngor i ddod i benderfyniad fel i wario’r arian.
Cysylltwch â Ni

Er Cof

CYNGOR CYMUNED LLANGYNNWR - Swydd Wag

HYSBYSIR drwy hyn yn unol ag Adran 87 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 bodsedd wag ar gyfer swydd Cynghorydd dros Ward y Gorllewin o Gyngor Cymuned Llangynnwr

Darllenwch fwy

Nodyn

Bydd ‘Towy Riders’ yn defnyddio Parc Llangynnwr am y misoedd nesaf tra bod ‘Velodrome’ Caerfyrddin yn cael ei adnewyddu. Darllenwch fwy

HYSBYSIAD O GYFETHOL

Beth am fod yn Gynghorydd Cymuned a helpu i wella eich cymuned leol?
Darllenwch fwy

Achlysur Coffi at Elusen Cancr - Uned Y Fron Ysbyty Tywusog Phillip

Bu cadeirydd Cyngor Cymuned Llangynnwr mewn achlysur elusen a drefnwyd gan un o drigolion lleol sef Mrs Eileen Jones.
Darllenwch fwy