Header Image for Llangunnor Community Council - Welsh

Croeso i Wefan Cyngor Cymuned Llangynnwr

Ar y wefan hon cewch wybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael yn yr ardal yn ogystal â gwybodaeth am waith y cyngor cymuned leol sydd yma i helpu a gwella cyfleusterau yn ardal Llangynnwr ac yn gweithio'n agos gyda'r gymuned a'r holl wasanaethau lleol.

Y Diweddara o Nantycaws

 Darllenwch fwy


Newyddion...


Amserlen Ras Feiciau Taith Prydain trwy Langynnwr (18/08/18)

SEDD WAG – CYNGHORYDD CYMUNED (31/07/18)

Beth am fod yn Gynghorydd Cymuned a helpu i wella eich cymuned leol? Mae un sedd wag ar Gyngor Cymuned Llangynnwr a dyma eich cyfle i gael eich cyfethol yn Aelod. Mae hwn yn gyfle arbennig i chi wneud gwahaniaeth i'r ardal leol trwy gyfrannu tuag at ansawdd bywyd o fewn y gymuned, yn ogystal a dylanwadu'n bositif ac effeithiol ar y gwasanaethau cyhoeddus gan sicrhau eu bod yn ateb gofynion lleol.

Os oes gennych ddiddordeb llenwch y ffurflen sydd ar wefan y cyngor

(FORM)

neu cyslltwch ar Clerc, Mr Clive Thomas, 59 Nantyrarian, Caerfyrddin, SA31 3JQ - 01267 232665 – clerc@llangynnwr-cc.org.uk – dyddiad cau Dydd Mercher 19fed o Fedi 2018 


Heddlu Dyfed Powys (31/07/18)

Diwrnod agored Heddlu Dyfed Powys yn y pencadlys yn Llangynnwr rhwng 12.00 a 4.00 y prynhawn ar y 16fed o Fedi 2018... Darllenwch fwy...