Header Image for Llangunnor Community Council - Welsh

Croeso i Wefan Cyngor Cymuned Llangynnwr

Ar y wefan hon cewch wybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael yn yr ardal yn ogystal â gwybodaeth am waith y cyngor cymuned leol sydd yma i helpu a gwella cyfleusterau yn ardal Llangynnwr ac yn gweithio'n agos gyda'r gymuned a'r holl wasanaethau lleol.

Y Diweddara o Nantycaws

 Darllenwch fwy


Newyddion...


 

Llythyr Newyddion

Mae’r Cyngor yn gobeithio fod trigolion Llangynnwr wedi mwynhau’r llythyr diweddar, mae’r ymateb wedi bod yn cadarnhaol mor belled. Nodyn cyflym i’ch atgoffa fod y siawns i ennill £25 am ddanfon yr holidur yn ol yn cau ar ddydd Gwener yr 11fed o Ionawr 2018, fe fydd yr ennillwyr yn cael eu tynnu ar Ionawr y 17fed. Os oes gennych unrhyw sylw cysylltwch ar clerc.

 Cylchlythyr


Cynghorydd Newydd

Cafodd y Cyng. John Porter ei gyfethol ar gyngor Llangynnwr yng nghyfarfod mis Medi, roedd yn bresennol yn ei gyfarfod cyntaf ym mis Hydref.
Cynghorwyr