Header Image for Llangunnor Community Council - Welsh

Croeso i Wefan Cyngor Cymuned Llangynnwr

Ar y wefan hon cewch wybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael yn yr ardal yn ogystal â gwybodaeth am waith y cyngor cymuned leol sydd yma i helpu a gwella cyfleusterau yn ardal Llangynnwr ac yn gweithio'n agos gyda'r gymuned a'r holl wasanaethau lleol.

Y Diweddara o Nantycaws

 Darllenwch fwy


Newyddion...


HYSBYSIAD AM SEDD WAG AR GYFER SWYDD CYNGHORYDD DROS WARD Y GORLLEWIN O GYMUNEDLLANGYNNWR


Hysbysiad o Gwblhau'r Archwiliad (13/09/18)