Header Image for Llangunnor Community Council - Welsh

Croeso i Wefan Cyngor Cymuned Llangynnwr

Ar y wefan hon cewch wybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael yn yr ardal yn ogystal â gwybodaeth am waith y cyngor cymuned leol sydd yma i helpu a gwella cyfleusterau yn ardal Llangynnwr ac yn gweithio'n agos gyda'r gymuned a'r holl wasanaethau lleol.

Y Diweddara o Nantycaws

 Darllenwch fwy


Newyddion...


Parêd Gwyl Dewi 2019

Bu Cadeiryddes Cyngor Cymuned Llangynnwr yn y Parêd Gwyl Dewi ar Dydd Sadwrn yr 2ail o Fawrth. Roedd llawer wedi troi lan i’r pared gyda adloniant wedi eu ddarpar yn Sgwar y Dref.

The Carmarthenshire Herald / Drew Stiles)

Parc (18/02/2019)

Fe fydd y gwaith, sef y cyfarpar chwarae ar gwelliantau i’r fynedfa, yn dechrau ar y 4ydd o Fawrth. Mae’r adeiladydd yn ymddiheurio am y yr oedi ond oherwydd y tywydd gwlyb mae wedi cael ei ddal i fynny ar y cytundeb presennol


Parc (28/01/2019)

*** Oherwydd y tywydd glwyb ac fod y ddaear yn drwythedig, mae’r contractor wedi penderfynnu gohirio dechrau’r gwaith yn y parc am rhai wythnosau ***

Mae’r Cyngor Cymuned yn gobeithio fydd gwaith yn dechrau cyn ddiwedd mis Ionawr ar y prosiect newydd i wella ardal chwarae’r plant iau. Fe fydd y fynedfa hefyd yn cael gwelliantau. Mae gan y Cyngor fwy o syniadau i wella’r parc ond fe fydd sessiwn ymgynghori yn cael ei cynnal ym mis Ebrill / Mai i weld beth yr ydych chi’r gymuned eisiau gweld dros y blynyddoedd nesaf.

 

Llythyr Newyddion

 Cylchlythyr


Cynghorydd Newydd

Cafodd y Cyng. John Porter ei gyfethol ar gyngor Llangynnwr yng nghyfarfod mis Medi, roedd yn bresennol yn ei gyfarfod cyntaf ym mis Hydref.
Cynghorwyr