Header Image for Llangunnor Community Council - Welsh

Croeso i Wefan Cyngor Cymuned Llangynnwr

Ar y wefan hon cewch wybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael yn yr ardal yn ogystal â gwybodaeth am waith y cyngor cymuned leol sydd yma i helpu a gwella cyfleusterau yn ardal Llangynnwr ac yn gweithio'n agos gyda'r gymuned a'r holl wasanaethau lleol.

Y Diweddara o Nantycaws

 Darllenwch fwy


Newyddion...


Parc (19/04/2019)

Yn dilyn amgylchiadau ddi-ddisgwyl mae’r gwaith i wella ardal y plant iau wedi cael eu oedi. Pa fodd, mae’r contractor wedi dweud wrth y Cyngor fod y gwaith i ddechrau ar y 29fed o Ebrill ac yw orffen o fewn tair wythnos.

(14/04/2019)

Yn ddiweddar cyflawnwyd casgliad sbwriel llwyddianus gan Ysgol Llangynnwr a’r Cyngor Cymuned

 

(10/04/2019)

Yn anffodus oherwydd y tywydd cafodd y casgliad sbwriel ei ohirio, fe fydd yn cymryd lle ar Ddydd Iau 11fed o Ebrill am 9.30y.b.

Gwobr Cymeradwyo (31/03/2019)

Bu’r Cyng. Lee Whatley yn y trydydd cynhadledd o’r “Innovative Practice and National Awards” a gynhaliwyd ar Gae’r Sioe Frenhinol yn Llanelwedd, roedd Cyngor Cymuned Llangynnwr wedi eu noddi yn y catogeri am y safle we orau.

Roedd y gwobrwyo wedi eu drefnu gan Un Llais Cymru, roedd deg categori ar agor i ddros 700 o Gynghorau Tref a Chymuned ar draws Cymru. Roedd y categoriau yn cael eu barnu gan gynrhychiolwyr annibynol oedd yn cynnwys “Welsh Local Government Association (WLGA), Natural Resources Wales, Participation Cymru and Co-pro Cymru”.

Gwobr Cymeradwyo
(© Lee Whatley) - Llun – Cyng. Whatley efo’r wobr

Er i Langynnwr ddim ennill y tro hwn, cafodd y Cyngor eu cymeradwyo gan y panel barnu.

Hyfforddiant Cynghorwyr

 Bu tri o gynghorwyr y Cyngor, sef Cyng. Porter, Slate a David Thomas mewn hyfforddiant “Cod Ymddygiad” yn Hendy Gwyn drwy law y Cyngor Sir. Mae disgwyl i bob cynghorwr newydd fynychu’r cwrs hyfforddi ar y Cod Ymddygiad, ond hefyd mae cyfle i fynychu sesiynau hyfforddu eraill i’w datblygu fel cynghorwyr.

Yn ddiweddar bu’r Cyng. Whatley mewn cwrs ‘Deall y Gyfraith” drwy law Un Llais Cymru