Header Image for Llangunnor Community Council - Welsh

Croeso i Wefan Cyngor Cymuned Llangynnwr.

Ar y wefan hon cewch wybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael yn yr ardal yn ogystal â gwybodaeth am waith y cyngor cymuned leol sydd yma i helpu a gwella cyfleusterau yn ardal Llangynnwr ac yn gweithio'n agos gyda'r gymuned a'r holl wasanaethau lleol.

Y Diweddara o Nantycaws

 Darllenwch fwy


Newyddion...

CYNGOR CYMUNED LLANGYNNWR - Swydd Wag

HYSBYSIR drwy hyn yn unol ag Adran 87 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 bodsedd wag ar gyfer swydd Cynghorydd dros Ward y Gorllewin o Gyngor Cymuned Llangynnwr

Darllenwch fwy

Nodyn

Bydd ‘Towy Riders’ yn defnyddio Parc Llangynnwr am y misoedd nesaf tra bod ‘Velodrome’ Caerfyrddin yn cael ei adnewyddu. Darllenwch fwy

HYSBYSIAD O GYFETHOL

Beth am fod yn Gynghorydd Cymuned a helpu i wella eich cymuned leol?
Darllenwch fwy

Achlysur Coffi at Elusen Cancr - Uned Y Fron Ysbyty Tywusog Phillip

Bu cadeirydd Cyngor Cymuned Llangynnwr mewn achlysur elusen a drefnwyd gan un o drigolion lleol sef Mrs Eileen Jones.
Darllenwch fwy

Y Cinio Mawr (18/06/2017)

Cynhaliwyd Y Cinio Mawr yn Yr Aelwyd ar ddydd Sul 18fed o Fehefin ...
Darllenwch fwy

“Dwr, Awyr, Tir”

Bu’r Cynghorwyr Lee Whatley a Sandra Thomas yn gwylio Ysgol Llangynnwr yn perfformio berfformiad o “Dwr, Awyr, Tir” gyda help Cwmni Theatr Arad Goch...
Darllenwch fwy

Diwrnod Chwareuon yr Ysgol

Cynhaliwyd diwrnod chwareuon blynyddol Ysgol Llangynnwr yn ddiweddar a bu Cyng Sandra Thomas, is-gadair Cyngor Cymuned Llangynnwr ar rhan y cyngor. Darllenwch fwy

Penblwydd hapus Pobl Bach Llangynnwr

Roedd Meithrinfa Pobl Bach yn dathlu bod ar agor am dair blwyyddyn ar ddeg yn Llangynnwr Darllenwch fwy