Header Image for Llangunnor Community Council - Welsh

Clybiau a Chymdeithasau

WI San Cynnwr

Dechreuodd mudiad W.I. St Cynnwr yn 1967 ac mae yn un o 52 o fewn Ffederasiwn Sir Gaerfyrddin. I ddechrau adloniant oedd y nôd, sefydlwyd côr a grwp drama ac am sawl blwyddyn cynyrchwyd tâp i Lyfrau Llafr i’r Dall. Hefyd roedd y mudiad yn flaenllaw yn ymgyrch cael ymarferion tân mewn ysgolion.

Yn 2017 dathlwyd 50 mlynedd, dechreuwyd y flwyddyn gyda chinio a gorffen â swper, cagen penblwydd, gwestion a adloniant. Rhwng hyn bu ymweliadau i Castell Fonmon, Cowbridge, Ty Llanelli, bowlio deg pin a siaradwyr am ‘forensics, Hanes gwisg isel, gwneud caws â lliwiau gaeafol yn ein gerddi.

Rydym yn ceisio cael siardwyr sy’n didddanu ein aelodau ac y flwyddyn hyn rydym wedi cael siaradwr am ‘applique’. Mae ‘bywyd yn dechrau am 50’ ym mis Ebrill; ac ym mis Mehefin mae’r Ddynes Perl yn dod, Cofion yw Trysori ym mis Gorffennaf; gwin, jam a chutney ym mis Medi, â Ysbryd y Nadolig ym mis Rhagfyr. Yn ychwanegol mae gwibdaethau, ymweliadau a cherdded ar ben hynny mae’r Sir yn trefnu pethau fel dominoes, dartiau, clybiau llyfrau, cwisiau, bowlio a siowiau fashiwn – rhywbeth i bawb.

Fel arfer rhydym yn cwrdd ar y nos Fawrth gyntaf y mis yn Ysgol Llangynnwr am 7.00y.h ac mae’n belser i groesawi gwynebau newydd. Dewch am ddau neu dri mis i’w profu, gwneud ffrindiau newydd a mwynhau clonc a chwpaned a biscedi, a falle cacen.

Ymholiadau i Barbara Quick, 01267 220795 neu barbaraquick@hotmail.co.uk


Cymdeithas ‘Sugarcraft’ Sir Gâr a’r Cyffiniau

Tregynnwr
Llangynnwr
Caerfyrddin
Tel: 01267 232301

Amserau – cynhelir cyfarfodydd ar ddydd Iau cyntaf pob mis yn Yr Aelwyd.


Modelwyr Caerfyrddin

Cwrdd yn Yr Aelwyd ar yr ail ddydd Mercher pob mis. Am ragor o wybodaeth gweler.

carmarthen-modellers-club


Canolfan Cyfeillgarwch – Capel y Babell

Galwch yn y ganolfan cyfeillgarwch yn y Babell i gael sgwrs dros gwpanaid o de a chacen. Am fwy o wybodaeth cysylltywch â’r Parchedig Mike Shephard.

Pob Dydd Iau

10.30y.b. – 2.00y.h. Pensarn


Grwp Celfyddyd,Chrefft a Chlonc


Uniad y Mamau

Mae grwp Uniad Mamau Eglwys Llangynnwr yn cwrdd am 7.00y.h ar ail nos Fercher y mis o Fis Medi hyd Fis Mawrth. Mae’r cyfarfod cyntaf yn wasanaeth Gymun Corfforedig a chynhaliwyd yn Eglwys Llangynnwr. Pob mis mae siaradwr gwadd yn darpar ymgom ddiddorol ar amrhyw o bynciau.

Os oes gennych ddiddordeb - galwch mewn unrhyw bryd.