Header Image for Llangunnor Community Council - Welsh

Cymuned Llangynnwr

Mae’r Cyngor, sydd wedi ei rannu yn ddwy Ward, yn cynnwys tri ar ddeg aelod wedi eu hethol, ac yn cyflogi un clerc rhan amser, sy’n gweithio o adref. Mae’r cyngor yn cyfarfod yn fisol (ar wahân i fis Awst) yn Yr Aelwyd, Tregynwr. Mae wedi ffurfio pwyllgor cynllunio, sydd yn ei alluogi i ganolbwyntio ar y dyletswydd pwysig hwn.. Mae yna ysgol Gynradd fawr, lwyddiannus yn yr ardal gydag oddeutu 300 o ddisgyblion ar y gofrestr. Mae’n darparu i natur ddwyieithog y gymdeithas gyda chydbwysedd o ddosbarthiadau cyfrwng Cymraeg a Saesneg ac yn anelu i gymhwyso’r galw cynyddol am addysg trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae yna ddosbarthiadau meithrin yn yr ysgol, yn ogystal ag athrawon peripatetig Cymraeg, sydd yn gymorth i gyflwyno’r Gymraeg i blant di-Gymraeg.

Mae’r ysgol yn rhan bwysig o’r gymdeithas ac yn weithgar yn lleol ac yn genedlaethol, mewn gweithgareddau diwylliannol a chwaraeon. Mae dau creche dwyieithog sydd ddim yn rhan o’r Awdurdod Addysg Leol wedi eu sefydlu yn yr ardal hefyd.Mae nifer o grwpiau cymdeithasol, diwylliannol a chymunedol yn bodoli. Mae’r rhain yn cynnwys Sefydliad y Merched,  y W.I., Clwb i’r rhai dros 60 oed, Cymdeithas y Parc a Chlwb Cymdeithasol Tregynwr. Mae yna ganghennau o Merched y Wawr, a Chlwb Ffermwyr Ifanc yn cael eu cynnal yn y pentrefi cyfagos.Mae yna ddau gapel ac un eglwys, gyda gwasanaethau yn cael eu cynnal yn y Gymraeg a’r Saesneg yn ogystal ag yn ddwyieithog.