Header Image for Llangunnor Community Council - Welsh

Cynghorwyr 

* Aelod Cyfetholedig

 Ward Dwyrain

Vivian Davies Cyng Vivian Davies (*)
Brynteg
7 Gwynfan
Nantycaws
SA32 8HF
Ffôn: 
ebost: 

Robin
       Griffiths Cyng Robin Griffiths
71 Elder Grove
Llangynnwr
Caerfyrddin
SA31 2LH
Ffôn: 01267 236275
ebost: gw1nil@btinternet.com

Paul
       Totterdale Cyng Paul Totterdale
34 Brynmeurig
Llangynnwr
Caerfyrddin
SA31 2EE
Ffôn: -
ebost: -

Dafydd
       Williams Cyng Dafydd Williams
75 Elder Grove
Llangynnwr
Caerfyrddin
SA31 2LH
                         

Elwyn
       Williams Cyng Elwyn Williams
Plaid Cymru
Cystanog
Heol Capel Dewi
Llangynnwr
Caerfyrddin
SA32 8AY
Ffôn: 01267 231336
ebost: dewilliams@carmarthenshire.gov.uk

Ward Orllewin

Geraint
       Bevan Cyng Geraint Bevan
Plaid Cymru
Glennydd
Penymorfa Lane
Llangynnwr
Caerfyrddin
SA31 2NW
Ffôn: 
ebost: gpbevan@hotmail.co.uk

John Porter Cyng John Porter (*)

 

 

 
Ffôn: 
ebost: 

Jennifer Slate Cyng Jennifer Slate (*)
Vahalla
Heol Blaengwastod
Llangynnwr
Caerfyrddin
SA31 2LE
Ffôn: -
ebost: jenny.slate@hotmail.co.uk

Cyng 
Ffôn: -
ebost: 

Sandra
       Thomas Cyng Sandra Thomas 
16 Brithdir
Llangynnwr
Caerfyrddin
SA31 2LN
Ffôn: 01267 234623
ebost: sandra_thomas@outlook.com

Alexandria
       Trowbridge-Matthews Cyng Alexandria Trowbridge-Matthews 
4 Brithdir
Llangynnwr
Caerfyrddin
SA31 2LN
Ffôn: -
ebost: -

Alun West Cyng Alun West
4 Haulfryn
Tregynwr
Caerfyrddin
SA31 2DS
Ffôn: -
ebost: -

Lee Whatley Cyng Lee Whatley
Flat 1, Glancarw
Llangunnor Road
Llangynnwr
Caerfyrddin
SA31 2PA
Ffôn: -
ebost: lee_whatley@hotmail.com