Header Image for Llangunnor Community Council - Welsh

Cysylltwch a ni

Nodir:

Dyle pob cyfarthebiad i'r Cyngor Cymunedol gael ei ddanfon i'r Clerc drwy ebost, lythyr neu ffon.

Mr Clive J. Thomas

Clerc i'r Cyngor

59 Nantyrarian

Caerfyrddin

Sir Gaerfyrddin

SA31 3JQ

 
Ffôn: 01267 232665
Ebost: clerk@llangynnwr-cc.org.uk

Gallwch hefyd lanw ein ffurflen gyswllt

Eich enw:

Cyfeiriad e-bost:

Rhif ffôn:

I ymateb i'ch ymholiad, efallai y bydd rhaid i ni rannu eich gwybodaeth gyda staff y Cyngor, Cynghorwyr a thrydydd partion. Os ydych chi'n hapus i ni wneud hyn, cliciwch yma.

Ymholiad: