Header Image for Llangunnor Community Council - Welsh

Gadwyn Swyddogol

Ffurfiwyd Cynghorau Cymuned a Threfydd yng Nghymru drwy Ddefdd Llywodraeth Leol 1972 ar y 1af o Ebrill 1974. Cafodd yr hen Gyngor Plwyf Llangynnwr ei ddiddymu ar ddiwrnod diwethaf Mis Mawrth 1974 a daeth Cyngor Cymuned Llangynnwr

 

I nodi’r achlysur comisiynwyd cadwyn ac arwyddlun o swydd i gadeirydd (es) y cyngor cymuned. Mae’r arwyddlun yn dal agwedd hanysyddol y gymuned. Mae enw’r cyngor wedi ei ysgrifennu ar ochr y arwyddlun yn Gymraeg a Saesneg. Mae croes gristnogol dros fap o’r gymuned yn goruwchafu’r fedal arian. Ar yr dde o’r groes mae nodweddau ffermio sy’n adlewyrch natur wledig y gymuned. Ar yr ochr chwith mae olwyn droi a siwne i ddangos y nodwedd ddiwydianol o Langynnwr. Mae canol yr arwyddlun wedi ei addurno a nodwedd Geltaidd sy’n adlewyrchu hen treftadaeth Llangynnwr ac yn awgrymu y ffaith fod Cynnwr yn sant Celtaidd.

Mae enw cadeiryddion y cyngor wedi eu hysgrifennu ar ddolennau’r gadwyn.