Header Image for Llangunnor Community Council - Welsh

Arolwg y Cyngor

Mae Deddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) 2013 wedi rhoi gofyniad ar Gynghorau Cymuned a Thref i gyhoeddi eu gwybodaeth yn elecronig (ar wefan). Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth cyffredinol, manylion cysyllwt clerc y cyngor ar aelodau, cofnodion, agendas, adroddiadau’r cyngor, datganiad archwiliad cyfriron a unrhyw sylwad cyhoeddus.

Mae Cyngor Cymuned Llangynnwr yn barod yn cyflawni rhan fwyaf o’r gofyniadau hyn; yn anffodus roedd llwyfan y safle blaenorol yn hen ac yn araf.

Mae’r safle newydd wedi cael ei ariannu wrth Lywodraeth Cymru a gobeithiwn y byddwch yn gallu llywio’r safle yn rhwydd.