Header Image for Llangunnor Community Council - Welsh

Swyddiogion Heddlu Cymunedol Llangynnwr

Dyma’r tîm cymdogaeth sy’n edrych ar ôl Llangynnwr â’r ardal o’u hamgylch. Maent yn gallu rhoi help a chefnogaeth ar faterion sy'n ymwneud ar gymdeithas. Maent yn cynnal cyfarfodydd Gwylio’r Gymdogaeth a gallwch alw mewn i’w cwrdd a siarad am faterion sy’n eich poeni chi.

Gallwch gysylltu ar tîm ar y ffôn rhif 101

Neu Drwy Ebost :CarmarthenTownNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ymwelwch ar wefan am ragor o wybodaeth Wefan Heddlu Dyfed-Powys