Header Image for Llangunnor Community Council - Welsh

Newyddion... 

Cyflwynwyd Gwobrau Cymune...

     

Cyflwynwyd Gwobrau Cymuned yng Nghyfarfod Blynyddol Cyngor Cymuned Llangynnwr i’r Canon Aled Griffiths am ei wasanaeth i’r Eglwys, i’r Parchedig Mike Shephard am ei wasanhaeth i Gapel y Babell ac i Mrs Beryl Richards am ei gwasanaeth i’r ysgol. Diolchodd y gadair ymadawol, Cyng. Glenda Lloyd iddynt am eu blynyddoedd o wasanaeth nid unig i’w plwyfolion a phlant yr ysgol, ond hefyd i’r gymuned fwy eang yn Langynnwr


Cadeirydd Newydd Y Cyngor Cyng David Watson.

 


 Dydd Gwyl Dewi Sant yn Ysgol Llangynnwr 2016. 

Cadairyddes Cyngor Cymuned Llangynnwr, Cyng. Glenda Lloyd yn dathlu diwrnod Gwyl Dewi yng nghwmni disgyblion Ysgol Llangynnwr. Darllenwch fwy.