Header Image for Llangunnor Community Council - Welsh

Cadair y Cyngor

Mae Cadair y Cyngor yn cael ei ethol yn y Cyfarfod Blynyddol ac mae’r term am flwyddyn, mae’n swydd sy’n galw am ei farchu.

Ef/hi sydd ar swydd o arwain y Cyngor ac mae’n cymryd gofal o gyfarfodyd y Cyngor trwy gyflwyno eitemau o’r agenda, gwahodd aelodau i siarad ac esbonio penderfyniadau. Mae’r gadair hefyd yn gwneud yn siwr fod cyfafodydd yn rhedeg yn rhwydd ac fod y busnes yn cael ei redeg mewn ffordd reolaidd.

Mae’r cadair hefyd yn cynrhychioli’r Cyngor mewn achlysurion lleol ac mae ganddo gronfa i helpu grwpiau lleol.