Header Image for Llangunnor Community Council - Welsh

Cyfarfodydd y Cyngor

Mae cyfarfodydd y cyngor yn bwysig oherwydd yma ma’r penderfyniadau yn cael eu gwneud, meant yn gyfarfodydd ffurfiol gyda pwrpas clir. Mae’r cyfarfodydd yn cael ei cynnal yn Yr Aelwyd ar y trydydd dydd Iau ym mhob mis am 6.30y.h., mae cyfarfod mis Rhagfyr ar yr ail nos Iau a does dim cyfarfod ym mhis Awst.

Mae’r cyfarfodydd yn cael ei rhedeg drwy’r saesneg ond mae’r cyngor yn derbyn pob ymholiad yn ddwy ieithog. Mae’r cyfarfodydd yn cael eu hysbysebu ar y byrddiau lleol yn Nantycaws, Heol Llangynnwr a Brynmeurig ac hefyd ar wefan y Cyngor.

Mae agenda am y cyfarfodydd hyn ar gael tua wythnos o flaen llaw ac mae’r cynghorwyr yn derbyn galwad i fynychu efo holl waith papur y cyfarfod. Mae’r cyfarfodydd yn dilyn y strwythur o’r agenda ac fel rheol dydi’r cyfarfod ddim yn gallu trafod materion sydd ddim ar yr agenda yn ôl y Rheolau Sefydlog.

Mae croeso i’r cyhoedd ar wasg i fod yn bresennol ac meant yn cael eu annog i ddod. Ambell waith mae rhai pynciau o natur mwy synhwyrus yn cael eu trafod ac fydd rhaid i’r cyhoedd ar wasg adael (o dan Rheolau Sefydlog), unwaith mae’r trafod wedi gorffen mae croeso i bawb ddychwelyd. Mae item ar bob agenda i’r cyhoedd ofyn cwestiwn, atebir y cwestiwn ar y pryd os mae’n bosib, os ddim fe fydd y clerc yn dod nol gyda ateb neu esboniad.

Cadeirydd / es y Cyngor sy’n arwain y cyfarfod ac mae’r Cynghorwyr yn siariad drwy’r cadeirydd ar bob achlysur. Gall y cadeirydd hefyd ofyn i aelod o’r gynulleidfa i siarad os yw’r pwnc o ddiddordeb, os oes grŵp mawr fe ofynir i siaradwr i’w ddewis ar eu rhan. Does dim hawl recordio fideo na sain yn y cyfarfodydd ar hyn o bryd.

Dydi cyfarfodydd y cyngor ddim yn arfer bod yn hyrach na dwy awr ac mae’r pwyllgor cynllunio yn cwrdd yn syth ar ei ôl.