Header Image for Llangunnor Community Council - Welsh

Cyllid y Cyngor

Mae’r gyfraith yn gwneud Cyngor Cymuned Llangynnwr yn gyfrifol am reolaeth y gyllideb, a threfn ar archwilio a edrych ar ol eu harian a diogelu eu eiddo.

Clerc Cyngor Cymuned Llangynnwr yw Swyddog Cyfrifol Cyllid sy’n gyfrifol am gyllid y Cyngor; ef hefyd sydd yn gwneud yn siwr fod y cyfrifon yn cael eu cadw yn gywir.

Mae’r Cyngor yn apwyntion Archwilydd Menwol sy’n profi’r cyfrifon yn gywir a cadarnhau ei bod wedi cael ei cadw a chyflwynio’n gywir, mae ef yn annibynol o’r cyngor.

Mae’r Archwilydd Cyffredin Cymru yn nodi archwilydd allanol i gynghorau cymunedol. Mae’n nhw hefyd yn gwneud yn siwr for y cyfrifon yn gywir.

Mae “Public Audit (Wales) Act 2004” yn cyniatau’r cyhoedd i arolygu’r cyfrifon cyn yr archwiliad allanol. Mae gan y cyhoedd hawl gofyn cwestynau i’r Archwilydd Allanol a gwrthwynebu’r cyfrifon.