Header Image for Llangunnor Community Council - Welsh

Rôl Cynghorwyr & Is-Bwyllgorau

Cadeirydd y Cyngor

Robin Griffiths
Cyng Robin Griffiths

Is-Gadeirydd y Cyngor

Elwyn Williams
Cyng Elwyn Williams

Cadeiryddes y Pwyllgor Cynllunio

Cyng Geraint Bevan


Bwyllgor ‘Coeden Nadolig’

Cyng Geraint Bevan
Cyng Vivian Davies
Cyng Robin Griffiths
Cyng Sandra Thomas
Cyng Dafydd Williams


Aelodau y Pwyllgor Cyllid

Cyng Geraint Bevan
Cyng Robin Griffiths
Cyng Sandra Thomas
Cyng Alun West
Cyng Elwyn Williams


Is Bwyllgor y Parc

Cyng Robin Griffiths
Cyng Jennifer Slate
Cyng Sandra Thomas
Cyng Paul Totterdale (Cadeirydd)
Cyng Dafydd Williams


Is Bwyllgor y Wefan

Cyng Robin Griffiths
Cyng Jennifer Slate
Cyng Sandra Thomas
Cyng Alexandra Trowbridge-Matthews
Cyng Lee Whatley (Cadeirydd)


Aelod Awdurdod llai o Lywodraethwyr Ysgol (term pedair blynydd)

Cyng Robin Griffiths


Un Llais Cymru (ei ethol yn flynyddol)

Cyng Lee Whatley


Cymdeithas Glan yr Afon (Ei ethol bob blwyddyn)

Cyng Alexandra Trowbridge-Matthews


Pwyllgor Traethell Caerfyrddin (Ei ethol bob blwyddyn)

Cyng Alexandra Trowbridge-Matthews