Header Image for Llangunnor Community Council - Welsh

Newyddion... 

Dydd Gwyl Dewi Sant yn Ysgol Llangynnwr 2016. 

Cadairyddes Cyngor Cymuned Llangynnwr, Cyng. Glenda Lloyd yn dathlu diwrnod Gwyl Dewi yng nghwmni disgyblion Ysgol Llangynnwr. Darllenwch fwy.
Llangynnwr yn cofio pawb...

 

Cadeiryddes Cyngor Cymuned Llangynnwr, Cyng. Glenda Lloyd yn plannu derwen yn y plwyf i nodi’r Rhyfel Byd Cyntaf ac i gofio y rhai a collodd eu bywydau.

Penblwydd Hapus

Cadeiryddes Cyngor Cymuned Llangynnwr, Cyng. Glenda Lloyd yn dathlu gyda Mr Winston Richards o Elder Grove ar achlysur ei benblwydd yn 103 – llongyfarchiadau mawr iddo.

Diwrnod trist i Langynnwr .

Yn dilyn fandaliaeth parhaol a gwario swm sylweddol ar atgyweirio’r adeilad yn y parc, mae Cyngor Cymuned Llangynnwr wedi cymryd y penrerfyniad caled i’w ddymchwel. Yn dilyn apêl ar gyfryngau cymdeithasol ac yn wasg i’r fandaliaeth stopio, mae’n glir fod hyn wedi cwympo ar glystiau byddar, felly roedd gan y Cyngor ddim dewis ond i dynnu’r adeilad lawr.