Cynghorwyr - Councillors

Rhaid i bob Cynghorydd Cymunedol lofnodi Datganiad Derbyn Swyddfa ffurfiol ar ôl ei ethol neu ei gyfethol i'r Cyngor Cymuned. Mae hyn yn cynnwys eu cytundeb i gadw at y Cod Ymddygiad a fabwysiadwyd gan y Cyngor Cymuned.

All Community Councillors must sign a formal Declaration of Acceptance of Office upon election or co-option onto the Community Council. This includes their agreement to observe the Code of Conduct adopted by the Community Council.

All communication with the Community Council should be sent via the Clerk by email, letter or telephone.

Cyng/Cllr Robin Griffiths

Cyng/Cllr Robin Griffiths

Ward Dwyrain - East Ward

71 Elder Grove
Llangunnor
Carmarthen
SA31 2LH

01267 236275

gw1nil@btinternet.com

Rôl & Is-Bwyllgorau - Roles & Subcommittees

Cadeirydd y Cyngor - Chair of the Council

Bwyllgor ‘Coeden Nadolig’ - Christmas Sub Committee

Aelodau y Pwyllgor Cyllid - Finance Sub Committee

Is Bwyllgor y Parc - Park and Environmental Sub Committee

Is Bwyllgor y Wefan - Web & Social Media Sub Committee

Aelod Awdurdod llai o Lywodraethwyr Ysgol (term pedair blynydd) - Minor Authority Member of the School of Governors (Four Year Term)

Cyng/Cllr Paul Totterdale

Cyng/Cllr Paul Totterdale

Ward Dwyrain - East Ward

34 Brynmeurig
Llangunnor
Carmarthen
SA31 2EE

Rôl & Is-Bwyllgorau - Roles & Subcommittees

Is Bwyllgor y Parc - Park and Environmental Sub Committee

Cymdeithas Glan yr Afon (Ei ethol bob blwyddyn) - Riverside Development (Elected Annually)

Cyng/Cllr Dafydd J Williams

Cyng/Cllr Dafydd J Williams

Ward Dwyrain - East Ward

75 Elder Grove
Llangunnor
Carmarthen
SA31 2LH

Rôl & Is-Bwyllgorau - Roles & Subcommittees

Bwyllgor ‘Coeden Nadolig’ - Christmas Sub Committee

Is Bwyllgor y Parc - Park and Environmental Sub Committee

Cyng/Cllr Elwyn Williams

Cyng/Cllr Elwyn Williams

Ward Dwyrain - East Ward

Cystanog
Heol Capel Dewi Llangunnor
Carmarthen
SA32 8AY

01267 231336

elwyn@hlwinsurance.co.uk

Rôl & Is-Bwyllgorau - Roles & Subcommittees

Is-Gadeirydd y Cyngor - Vice Chair of the Council

Plaid Cymru

Bwyllgor ‘Coeden Nadolig’ - Christmas Sub Committee

Aelodau y Pwyllgor Cyllid (Cadeirydd)- Finance Sub Committee (Chair)

Is Bwyllgor y Parc - Park and Environmental Sub Committee

Is Bwyllgor y Wefan - Web & Social Media Sub Committee

Cyng/Cllr Geraint Bevan

Cyng/Cllr Geraint Bevan

West Ward - Ward Orllewin

Glennydd
Penymorfa Lane
Llangunnor
Carmarthen
SA31 2NW

gpbevan@hotmail.co.uk

Rôl & Is-Bwyllgorau - Roles & Subcommittees

Plaid Cymru

Cadeiryddes y Pwyllgor Cynllunio - Chair Planning Sub Committee (Elected Annually)

Bwyllgor ‘Coeden Nadolig’ - Christmas Sub Committee

Aelodau y Pwyllgor Cyllid - Finance Sub Committee

Cyng/Cllr John Porter

Cyng/Cllr John Porter

Ward Orllewin - West Ward

10 Rhodfa Morgan
Drive Llangunnor
Carmarthen
SA31 2NX

01267 230686

johncharlesporter@hotmail.co.uk

Rôl & Is-Bwyllgorau - Roles & Subcommittees

 Aelodau y Pwyllgor Cyllid - Finance Sub Committee

Is Bwyllgor y Wefan - Web & Social Media Sub Committee

Cyng/Cllr Jennifer Slate

Cyng/Cllr Jennifer Slate

Ward Orllewin - West Ward

Vahalla
Heol Blaengwastod
Llangunnor
Carmarthen
SA31 2LE

jenny.slate@hotmail.co.uk

Rôl & Is-Bwyllgorau - Roles & Subcommittees

Is Bwyllgor y Wefan (Cadeirydd) - Web & Social Media Sub Committee (Chair)

Cyng/Cllr Sandra Thomas

Cyng/Cllr Sandra Thomas

Ward Orllewin - West Ward

16 Brithdir
Llangunnor
Carmarthen
SA31 2LN

01267 234623

sandra_thomas@outlook.com

Rôl & Is-Bwyllgorau - Roles & Subcommittees

Bwyllgor ‘Coeden Nadolig’ - Christmas Sub Committee

Aelodau y Pwyllgor Cyllid - Finance Sub Committee

Cyng/Cllr Lee Whatley

Cyng/Cllr Lee Whatley

Ward Orllewin - West Ward

Flat 1
Glancarw
Llangunnor Road
Llangunnor
SA31 2PA

lee_whatley@hotmail.com

Rôl & Is-Bwyllgorau- Roles & Subcommittees

Is Bwyllgor y Parc- Park and Environmental Sub Committee

Un Llais Cymru (ei ethol yn flynyddol)- One Voice Wales (Elected Annually)

Cyng/Cllr Heather Lewis

Ward Orllewin - West Ward

22 Awel Tywi
Llangynnwr
Caerfyrddin
SA31 2NL

Rôl & Is-Bwyllgorau- Roles & Subcommittees

Cyng/Cllr Richard Ingram

Ward Orllewin - West Ward

ricingc@gmail.com

Rôl & Is-Bwyllgorau - Roles & Subcommittees