Llangunnor Community Council - Cyngor Cymuned Llangynnwr

Welcome to Our Website!

Croeso!

Ar y wefan hon cewch wybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael yn yr ardal yn ogystal â gwybodaeth am waith y cyngor cymuned leol sydd yma i helpu a gwella cyfleusterau yn ardal Llangynnwr ac yn gweithio'n agos gyda'r gymuned a'r holl wasanaethau lleol.

Welcome!  

On this website you will find information on the services available within the area as well as information on the work of the local community council which is here to help and improve facilities within the Llangunnor area and work closely with the community and all local services.