Pwyllgor Cyllid - Finance Committee

19 Jan 22

18:30 to 20:30

Minutes

Agenda

12 May 22

18:30 to 20:30

Minutes

Agenda

Minutes

Cyng/Cllr Elwyn Williams

Cyng/Cllr Elwyn Williams

Ward Dwyrain - East Ward

Cystanog, Heol Capel Dewi Llangunnor, Carmarthen, SA32 8AY

01267 290497

Send me an email

Cyng/Cllr Geraint Bevan

Cyng/Cllr Geraint Bevan

West Ward - Ward Orllewin

Glennydd, Penymorfa Lane, Llangunnor, Carmarthen, SA31 2NW

gpbevan@hotmail.co.uk

Cyng/Cllr Sandra Thomas

Cyng/Cllr Sandra Thomas

Ward Orllewin - West Ward

16 Brithdir, Llangunnor, Carmarthen, SA31 2LN

01267 234623

Send me an email

Cyng/Cllr Heather Lewis

Ward Orllewin - West Ward

22 Awel Tywi, Llangynnwr, Caerfyrddin , SA31 2NL

Cyng/Cllr S.W.J. Richards

Ward Gorllewin - West Ward

26 Glanffynnon, Tregynnwr Carmarthen , SA31 2EB