Cysylltwch â Ni - Dylai pob cyfathrebiad

Clerc i'r Cyngor/Clerk to the Council Mr Howard Davies
Bost/Post: Llysawelon, Heol Caegwyn, Drefach, Llanelli, SA14 7BB Ffôn/Phone: 01269 844105

clerk@llangunnor-cc.org.uk

Email: clerk@llangunnor-cc.org.uk 

Please note: All communication with the Community Council should be referred to the Clerk by e-mail, letter or telephone using the details above.

Ebost: clerk@llangunnor-cc.org.uk

Nodir: Dyle pob cyfarthebiad i'r Cyngor Cymunedol gael ei ddanfon i'r Clerc drwy ebost, lythyr neu ffon. 

Please send us a message below.

Name*:
Organisation:

Telephone:
Email*:

To respond to your enquiry, we may have to share your information with third parties. If you are happy for us to do this, please tick here.

Enquiry:

Anfonwch neges atom isod

Enw*:
Sefydliad:

Ffôn:
Ebost*:

Er mwyn ymateb i'ch ymholiad, efallai y bydd yn rhaid i ni rannu eich gwybodaeth â thrydydd partïon. Os ydych chi'n hapus i ni wneud hyn, ticiwch yma.

Ymholiad: