Cynghorwyr - Councillors

Rhaid i bob Cynghorydd Cymunedol lofnodi Datganiad Derbyn Swyddfa ffurfiol ar ôl ei ethol neu ei gyfethol i'r Cyngor Cymuned. Mae hyn yn cynnwys eu cytundeb i gadw at y Cod Ymddygiad a fabwysiadwyd gan y Cyngor Cymuned.

All Community Councillors must sign a formal Declaration of Acceptance of Office upon election or co-option onto the Community Council. This includes their agreement to observe the Code of Conduct adopted by the Community Council.

All communication with the Community Council should be sent via the Clerk by email, letter or telephone.

Cyng/Cllr Paul Totterdale

Cyng/Cllr Paul Totterdale

Ward Dwyrain - East Ward

34 Brynmeurig
Llangunnor
Carmarthen
SA31 2EE

Pwyllgorau - Committees

 Pwyllgor y Parc a'r Ymgylchedd - Park and Environment Committee.

Pwyllgor y Nadolig - Christmas Committee 

Cymdeithas Glan yr Afon (Ei ethol bob blwyddyn) - Riverside Development (Elected Annually)

Cyng/Cllr Elwyn Williams

Cyng/Cllr Elwyn Williams

Ward Dwyrain - East Ward

Cystanog
Heol Capel Dewi Llangunnor
Carmarthen
SA32 8AY

01267 290497

dewilliams@carmarthenshire.gov.uk

Rôl & Bwyllgorau - Committees

Cadeirydd y Cyngor - Chair of the Council

Plaid Cymru

Yn eistedd ar pob pwyllgor fel Cadairydd y Cyngor / Sits on all Committees as Chair of Council

Cyng/Cllr Geraint Bevan

Cyng/Cllr Geraint Bevan

West Ward - Ward Orllewin

Glennydd
Penymorfa Lane
Llangunnor
Carmarthen
SA31 2NW

gpbevan@hotmail.co.uk

Rôl & Bwyllgorau - Committees

Plaid Cymru

Yn eistedd ar bob pwyllgor fel is-gadeirydd y cyngor / Sits on all Committees as Vice-Chair of Council 

Cyng/Cllr Jennifer Slate

Cyng/Cllr Jennifer Slate

Ward Orllewin - West Ward

Vahalla
Heol Blaengwastod
Llangunnor
Carmarthen
SA31 2LE

01267 236840

jslate.lcc@gmail.com

Pwyllgorau - Committees

Cadeirydd y Pwyllgor Cynllunio / Chair of Planning Committee

Pwyllgor y Wefan (Cadeirydd) - Web & Social Media Sub Committee (Chair)

Pwyllgor y Parc a'r Yngylchedd - Park and Environment Committee (Chair) 

Pwyllgor Nadolig - Christmas Committee 

 

Cyng/Cllr Sandra Thomas

Cyng/Cllr Sandra Thomas

Ward Orllewin - West Ward

16 Brithdir
Llangunnor
Carmarthen
SA31 2LN

01267 234623

sandra_thomas@outlook.com

Rôl & Is-Bwyllgorau - Roles & Subcommittees

Pwyllgor y Nadolig - Christmas Committee

Pwyllgor Cyllid - Finance Sub Committee

Cyng/Cllr Heather Lewis

Ward Orllewin - West Ward

22 Awel Tywi
Llangynnwr
Caerfyrddin
SA31 2NL

Pwyllgorau- Committees.

Pwyllgor Cyllid - Finance Committee

Pwyllgor y We & Cyfrangau- Web & Media Committee 

Cyng/Cllr S.W.J. Richards

Ward Gorllewin - West Ward

26 Glanffynnon
Tregynnwr Carmarthen
SA31 2EB

Pwyllgorau - Committees.

Pwyllgor Cyllid - Finance Committe 

Cyng/Cllr Charlie Evans

Cyng/Cllr Charlie Evans

Ward Dwyrian - East Ward.

Henwaun
Llangunnor Road
Carmarthen
SA31 2PB

07591 731421

mailto:charlieevanswales@gmail.com

Pwyllgorau - Committees

Pwyllgor y We a Cyfrangau - Web and Media Committee

Pwyllgor y Parc a'r Ymgylchedd - Park and Environment Committee 

Council Representative - One Voice Wales