Cynghorwyr - Councillors

Rhaid i bob Cynghorydd Cymunedol lofnodi Datganiad Derbyn Swyddfa ffurfiol ar ôl ei ethol neu ei gyfethol i'r Cyngor Cymuned. Mae hyn yn cynnwys eu cytundeb i gadw at y Cod Ymddygiad a fabwysiadwyd gan y Cyngor Cymuned.

All Community Councillors must sign a formal Declaration of Acceptance of Office upon election or co-option onto the Community Council. This includes their agreement to observe the Code of Conduct adopted by the Community Council.

All communication with the Community Council should be sent via the Clerk by email, letter or telephone.

Cyng/Cllr Paul Totterdale

Cyng/Cllr Paul Totterdale

Ward Dwyrain - East Ward

34 Brynmeurig
Llangunnor
Carmarthen
SA31 2EE

Pwyllgorau - Committees

Pwyllgor y Parc a'r Ymgylchedd - Park and Environment Committee.

Pwyllgor Digwyddiadau-  Events Committee

Cyng/Cllr Elwyn Williams

Cyng/Cllr Elwyn Williams

Ward Dwyrain - East Ward

Cystanog
Heol Capel Dewi Llangunnor
Carmarthen
SA32 8AY

01267 290497

dewilliams@carmarthenshire.gov.uk

Rôl & Bwyllgorau - Committees

Plaid Cymru

Is-Gadeirydd - Vice Chair 

Yn eistedd ar bob pwyllgor fel Is-Gadeirydd y Cyngor / Sits on all committees as Vice-Chair of CouncilCyng/Cllr Geraint Bevan

Cyng/Cllr Geraint Bevan

West Ward - Ward Orllewin

Glennydd
Penymorfa Lane
Llangunnor
Carmarthen
SA31 2NW

gpbevan@hotmail.co.uk

Rôl & Bwyllgorau - Committees

Plaid Cymru

Pwyllgor Digwyddiadau- Events Committee

Pwyllgor Cyllid - Finance Committee 

Cyng/Cllr Jennifer Slate

Cyng/Cllr Jennifer Slate

Ward Orllewin - West Ward

Vahalla
Heol Blaengwastod
Llangunnor
Carmarthen
SA31 2LE

01267 236840

jslate.lcc@gmail.com

Pwyllgorau - Committees

Caideirydd y Cyngor - Chair of the Council

Yn eistedd ar bob pwyllgor fel gadeirydd y cyngor / Sits on all Committees as Chair of Council

Pwyllgor y Wefan  - Web & Social Media Sub Committee

Pwyllgor y Parc a'r Yngylchedd - Park and Environment Committee (Chair) 

Pwyllgor Digwyddiadau-  Events Committee  

 

Cyng/Cllr Joan Evans

Ward Dwyrain -East Ward

6 Llygad Yr Haul Llangunnor Carmarthen
SA31 2LB

Pwyllgor Digwyddiadau- Events Committee

Pwyllgor Cyllid - Finance Committee 

Cyng/Cllr Lee Whatley

Cyng/Cllr Lee Whatley

Ward Dwyrain -East Ward

Flat 1 Glancarw Llangunnor Road Carmarthen
SA31 2PA

lee_whatley@hotmail.com

Pwyllgor Cyllid - Finance Committee

Cyng/Cllr Matthew Williams

Cyng/Cllr Matthew Williams

Ward Orllewin - West Ward

20 Brynmeurig Llangunnor Carmarthen

07582828050

cllr.mattwilliams@gmail.com

Pwyllgor Digwyddiadau- Events Committee

Pwyllgor y Parc a'r Ymgylchedd - Park and Environment Committee.

Cyng/Cllr Graham Slate

Cyng/Cllr Graham Slate

Ward Dwyrain -East Ward

Valhalla Heol Blaengwastod Llangunnor Carmartrhen
SA31 2LE

07816126855

gmslate@hotmail.co.uk

Pwyllgor Digwyddiadau- Events Committee

Pwyllgor y Parc a'r Ymgylchedd - Park and Environment Committee. 

Cyng/Cllr Stewart Bowen

Cyng/Cllr Stewart Bowen

Lindisfarne
Heol Blaengwastod
Llangunnor
Carmarthen
SA31 2LE

stewart.bowen2023@gmail.com