Gadwyn Swyddogol - Chain of Office

Ffurfiwyd Cynghorau Cymuned a Threfydd yng Nghymru drwy Ddefdd Llywodraeth Leol 1972 ar y 1af o Ebrill 1974. Cafodd yr hen Gyngor Plwyf Llangynnwr ei ddiddymu ar ddiwrnod diwethaf Mis Mawrth 1974 a daeth Cyngor Cymuned Llangynnwr.

The Local Government Act of 1972 legislated for the formation of Community and Town Councils in Wales on 1st April 1974. The former Civil Parish of Llangunnor was abolished on the last day of March 1974 and Llangunnor Community Council became one of the new 730 councils that cover Wales.

Langunnor Logo

I nodi’r achlysur comisiynwyd cadwyn ac arwyddlun o swydd i gadeirydd (es) y cyngor cymuned. Mae’r arwyddlun yn dal agwedd hanysyddol y gymuned. Mae enw’r cyngor wedi ei ysgrifennu ar ochr y arwyddlun yn Gymraeg a Saesneg. Mae croes gristnogol dros fap o’r gymuned yn goruwchafu’r fedal arian. Ar yr dde o’r groes mae nodweddau ffermio sy’n adlewyrch natur wledig y gymuned. Ar yr ochr chwith mae olwyn droi a siwne i ddangos y nodwedd ddiwydianol o Langynnwr. Mae canol yr arwyddlun wedi ei addurno a nodwedd Geltaidd sy’n adlewyrchu hen treftadaeth Llangynnwr ac yn awgrymu y ffaith fod Cynnwr yn sant Celtaidd.

Mae enw cadeiryddion y cyngor wedi eu hysgrifennu ar ddolennau’r gadwyn.

To mark this event the new council commissioned a chain and emblem of office for the chair of the community council. The emblem captures aspects of the history of the community. The name of the council in both Welsh & English is inscribed around the edge of the emblem. A Christian cross overlaying a map of the parish dominates the silver medal. On the right of the cross farming features reflect the rural nature of the community. On the left of the cross a winding wheel and chimney illustrate the industrial heritage of Llangunnor. The centre of the motif is decorated with a Celtic feature reflecting the ancient heritage of Llangunnor and aludes to the fact that Cynnwr was a Celtic saint.

The names of the chairs of the council are inscribed on the links of the chain.