Ann Muir - 100th birthday

Published: 08 October 2022

Congratulations to Ann Muir who celebrates her 100th birthday on Tuesday 11 October. Chair of Llangunnor Community Council, Geraint Bevan, spent an enjoyable time with Ann marking her fantastic achievement. Happy 100th birthday Ann Muir!

Llongyfarchiadau i Ann Muir sy'n dathlu ei phen-blwydd yn 100 oed ar ddydd Mawrth 11 Hydref. Treuliodd Cadeirydd Cyngor Cymuned Llangynnwr, Geraint Bevan, amser difyr gydag Ann yn nodi ei llwyddiant gwych. Pen-blwydd Hapus yn 100 oed Ann Muir!