Babell Chapel - Coffee Morning

Published: 11 November 2022

A very successful coffee morning at Babell Chapel. Rev Emyr Williams, Helen Gibbon (Secretary), Linda Owens (Co-Ordinator) and Cllr Geraint Bevan, Chair Llangunnor Community Council (Left to Right)

Friendship Centre, every Thursday morning between 10.30am and 1.30pm at Babell Chapel 

Bore coffi llwyddiannus iawn yn y Babell Gapel. Y Parch Emyr Williams, Helen Gibbon (Ysgrifennydd), Linda Owens (Cyflynydd) a'r Cynghorydd Geraint Bevan, Cadeirydd Cyngor Cymuned Llangynnwr (o'r chwith i'r dde)

Canolfan Gyfeillgarwch, bob bore Iau rhwng 10.30am a 1.30pm yn y Babell